Wie zijn we

Dit is de website van Dorpshuis Zwaagdijk.
Zwaagdijk 204a
1682 NP Zwaagdijk-Oost

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Dorpshuis Zwaagdijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) bij invullen van een contactformulier
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Dorpshuis Zwaagdijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.
– Het kunnen verbeteren van de website.

Cookies

Dorpshuis Zwaagdijk gebruikt functionele en analytische cookies. De cookies worden gebruikt voor de metingen van bezoekersstatistieken. Op deze manier kan de website geanalyseerd en verbeterd worden. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op deze website kunt worden herkend. Cookies bevatten géén persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus niet gebruikt worden om je persoonlijk te identificeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpshuis Zwaagdijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dorpshuis Zwaagdijk) tussen zit.

Hoe lang we jouw data bewaren

Dorpshuis Zwaagdijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dorpshuis Zwaagdijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar via het formulier op de contactpagina.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Dorpshuis Zwaagdijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons